Rapport 110: Regleringen av Vättern – historisk, nutid och framtid

Med anledning av att det periodvis börjar bli ”besvärande” högt vattenstånd i Jönköping har Jönköpings kommun tillsammans med SMHI och Kammarkollegiet under ca 10 års tid granskat vattendomen och utfört utredingar om hur de högsta vattenstånden vid vissa tillfällen kan minskas.
Framsida till rapport 110

Vättern omnämns oftast som en enorm tillgång och värdefull
resurs för bygden runt sjön ur många perspektiv, alltifrån dricksvatten,
vyer, fiske och friluftsliv mm. Men det är också en ”fiende” mot
vilken bygden ofta kämpat för att besegra dess kraft och möjliggöra
mänsklig boning. Dess plötsliga vändningar från stiltje till storm, vinterstormar,
isbrötar och påverkan på byggnader och bryggor är omtalade
genom historien. Vättern utgör onekligen både en vän och fiende
för sin omgivning.
Inte minst utsatt