Rapport 112: Årsskrift 2011

Vätternvårdsförbundet publicerar fortlöpande information om Vättern. Rapporterna kan vara egna utredningar och undersökningar men också andra för sjön relevanta kunskapsunderlag. Det är förbundets åsikt att det som publiceras också blir tillgängligt och dokumenterat. I detta kapitel följer en kort sammanfattning över de rapporter som publicerats under året.
Framsida

Längst bak i Årsskriften finner du en lista över samtliga rapporter inom förbundet Vätternvårdsförbundet