Rapport 125: Utveckling av sikfisket i Vättern – ett samverkansprojekt fiskare och forskare

Kunskap om storlek- och artselektivitet är viktigt för att nå ett hållbart fiske. I denna rapport beskrivs ett projekt som utförts i Vättern för att utveckla selektivitet i fisket efter sik via ett samarbete mellan fiskare, forskare och myndigheter.
Framsida

Idén till projektet och dess inriktning röstades fram av fiskarna själva inom ramen för Samförvaltning Fiske. Inom projektets ramar fick fiskarna tillstånd från myndigheter att utföra experimentellt fiske med syfte att utvärdera och på sikt förbättra selektiviteten i fisket efter sik.