Rapport 129: Bevarandeplan Natura 2000 Vättern

I Vättern genomförs en rad olika övervakningsmoment i olika program som sammantaget medverkar till bedömning av miljötillståndet i Vättern och dess tillflöden.
Framsida

På senare år har en del av undersökningarna riktats om för att belysa just Natura 2000-värdena, t.ex. fågel och undervattensväxter undersöks årligen.