Rapport 134: Nätprovfisket i Vättern 2015

Denna rapport är en utvärdering av det nätprovfiske som genomfördes i Vättern under sju dagar mellan 28 juli och 3 augusti 2015.
Framsida av rapport95

Utvärderingen som presenteras i rapporten är mer omfattande än de som redovisats för tidigare års fisken. Vår förhoppning är att rapporten ska kunna utgöra en modell som man bygger vidare på vid kommande års utvärderingar. Det är mycket viktigt att resultaten sammanställs i en form som medger en bred användning i så många olika sammanhang som möjligt.