Rapport 137: Nätprovfiske i Vättern 2019

Denna rapport är en utvärdering av det nätprovfiske som genomfördes i Vättern under tio dagar mellan 22 juli och 2 augusti 2019
Framsida av rapporten

Provfisket genomfördes med 14 nät vid vardera fyra lokaler; Norrgrun-det och Tängan som är två totalfredade områden samt Kråk/Flisen och Lakaskär som ses som ofredade referensområden. Lokalerna hade, med undantag för enstaka år, fiskats årligen sedan 2005 med den typen av djupa översiktsnät som användes vid fisket 2019, i syfte att följa upp be-stånden. Speciellt för fisket som utfördes 2019 var att näten endast fiska-des på djup mellan 30-50 meter. Detta för att rikta fisket mot att i första hand följa upp rödingbeståndet.