Rapport 142: STRANDNÄRA PROVFISKE I VÄTTERN 2020

Denna rapport redogör resultatet från det strandnära provfisket som ge-nomfördes i Vättern med totalt 169 nät vid 11 lokaler mellan 27 juli – 13 augusti 2020 och som resulterade i en fångst om 19 arter, 9 749 individer och 222,4 kg.
Framsida till rapport

Föreliggande rapport redovisar resultatet från det strandnära provfisket som genomfördes sommaren 2020. Till skillnad från de provfisken som görs regelbundet i Vätterns utsjö riktade sig detta fiske till att undersöka fisksamhället på bottnar närmare stränderna.