Rapport 142: Strandnära provfiske i Vättern 2020

I den här rapporten redovisas resultatet från det strandnära nätprovfisket som genomfördes i Vättern 2020. Fisket bedrevs på förhållandevis små djup (0-20 m) med huvudsyftet att få en uppdaterad bild av förekommande fiskarter och dess utbredning.
Framsida av rapport 142

Resultatet ger oss faktaunderlag som kommer att kunna användas inom förvaltningen av fisk- och fisket i Vättern och som underlag vid statusklassningen av sjön. Undersökningen genomfördes av personal från Länsstyrelserna i Jönköpings, Östergötlands och Västra Götalands län i samverkan med SLU. Provfisket, som varit en del i ett större LEADER-projekt har varit möjligt att genomföra tack vare bidrag från LEADER Vättern som fördelar medel ur europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Resultatet från provfisket speglar Vätterns mångfald av livsmiljöer väl och representeras av arter som ofta förknippas med olika typer av sjöar. Vid jämförelse med historiska data tycks fångsterna dock ha minskat. Den främsta förklaringen är troligen att Vätterns vattenkvalitet har åter-gått till det normala och att de stora utsläppen av näringsämnen minskat, vilket gör att det inte längre flödar lika mycket energi genom födovävarna. Något som också hänt under de senaste årtiondena är introduktionen av signalkräfta, en art numera ansedd som främmande och invasiv och därför har en egen hanteringsplan.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.