Rapport 84: Årsskrift 2004

Vätternvårdsförbundet publicerar fortlöpande information om Vättern. Rapporterna kan vara egna utredningar och undersökningar men också andra för sjön relevanta kunskapsunderlag. Det är förbundets åsikt att det som publiceras också blir tillgängligt och dokumenterat.
Framsida

Längst bak i Årsskriften finner du en lista över samtliga rapporter inom förbundet.