Rapport 89: Fiskundersökningar i Vätterns strandzon och Nissöga i Rocksjön

Under sommaren 2004 genomfördes ett projekt med syfte att belägga öringförekomst och fiskartsammansättning utmed de för Vättern så typiskt vindexponerade stränderna med stort inslag av sten och block. Projektet innefattade även en mer riktad inventering av förekomsten av nissöga, som varit rödlistad (Gärdefors. 2005) och är utpekad som skyddsvärd enligt EU:s regelverk. Sammanlagt genomfördes provfisken vid 99 tillfällen fördelat på 67 olika lokaler i Vättern och 9 i tillflöden. Metoderna som användes var elfiske, nätprovfiske och notdragning för att få en så god bild av artsammansättningen som möjligt. Lokalerna var spridda runt hela sjön.
Framsida

Undersökningarna har gett ett mycket intressant resultat och klart bidragit till att öka kunskapen om fiskfaunan i Vätterns strandzon. Sammanlagt fångades 21 olika fiskarter och signalkräfta. De fiskarter som fångades på flest lokaler var i fallande ordning elritsa, gers, storspigg och öring, se diagram. Det var betydande skillnad mellan de olika arternas fördelning i sjön.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.