Rapport 93: Undervattensvegetation i Vättern 2005

Vättern har undersökts med avseende på undervattensvegetation inom Natura 2000 sedan 2003 och inventeringar utförs även som en del av Vätterns återkommande miljöövervakning. Vid 2005 års inventering har både nya och äldre lokaler inventerats.
Framsida

Av de undersökta områdena bedöms Norrviken, Brunnstorp, Stora Röknen, Duvfjärden, Kungsviken samt Kråksviken lämpliga för både uppföljning inom Natura 2000 samt som miljöövervakningslokaler. Vidare anses Trånghalla och Visingsö lämpliga för uppföljning inom Natura 2000.