I samverkan mellan Vätternvårdsförbundet,
Leader Vättern och Länsstyrelserna runt Vättern

Välkommen till Vättern!

Varje sjö är unik. Det betyder att ingen kopia finns. Att säga att Vättern är unik känns otillräckligt. Man frestas – något oegentligt – hävda att Vättern ändå är den mest unika sjö, som finns i vårt land.”

— Gunnar Svärdson, laboratoriechef sötvattenlabb Drottningholm (1963-1980)

Vättern är varken störst eller djupaste – men troligen ändå Sveriges mest unika sjö. Vättern har enorma naturvärden med sitt kalla, klara vatten och ett unikt ekosystem. Idag försörjer sjön 300.000 människor med dricksvatten, och många nyttjar Vättern till fiske och friluftslivet. 

På denna sida hittar du information om Vättern: hur mår Vättern idag och i framtiden (och hur vet vi det), men också om Vätternvårdsförbundets, Länsstyrelsernas och Leader Vätterns arbete.  

Ta en djupdykning och bläddra i våra publikationer, läs om pågående projekt eller få fisketips

Om du letar efter mer övergripande information: kolla gärna in Vätternliv.se

20180828_094003_original-redigerad

Nyheter

Ny rapport: Bottenfauna vid Vätterns stränder 2022

Vätterns strandzon uppvisar en hög biologisk mångfald med många sällsynta arter – arter som inte alls är typiska för en sjö i södra Sverige, och som är ett exempel för Vätterns unikhet. Hösten 2022 inventerades tolv lokaler runt hela Vättern, för första gången sedan 2014.

Leaderinsatser med koppling till Vättern i framtiden

Nyligen bjöd Leader Vättern in Leaderområdena runt Vättern till en träff i Granvik för att diskutera möjligheter till fortsatta satsningar i Vättern nu när Leader Vättern avvecklas. Träffen mynnade ut i att Leaderområdena runt Vättern bildar ett nätverk för att

Rökt Vätternsik får skyddad ursprungsbeteckning inom EU

Foto: Jordbruksverket Rökt Vätternsik blir den 15:e svenska produkten som får skyddad beteckning inom EU. Det är Vätterns Fiskareförbund som ansökt och nu fått godkänt av EU-kommissionen. Fisket och rökningen har en lång historia i Vättern och rökt Vätternsik var

Ny rapport: Bottenfauna vid Vätterns stränder 2022

Vätterns strandzon uppvisar en hög biologisk mångfald med många sällsynta arter – arter som inte alls är typiska för en sjö i södra Sverige, och som är ett exempel för Vätterns unikhet. Hösten 2022 inventerades tolv lokaler runt hela Vättern, för första gången sedan 2014.

Leaderinsatser med koppling till Vättern i framtiden

Nyligen bjöd Leader Vättern in Leaderområdena runt Vättern till en träff i Granvik för att diskutera möjligheter till fortsatta satsningar i Vättern nu när Leader Vättern avvecklas. Träffen mynnade ut i att Leaderområdena runt Vättern bildar ett nätverk för att

Rökt Vätternsik får skyddad ursprungsbeteckning inom EU

Foto: Jordbruksverket Rökt Vätternsik blir den 15:e svenska produkten som får skyddad beteckning inom EU. Det är Vätterns Fiskareförbund som ansökt och nu fått godkänt av EU-kommissionen. Fisket och rökningen har en lång historia i Vättern och rökt Vätternsik var