I samverkan mellan Vätternvårdsförbundet,
Leader Vättern och Länsstyrelserna runt Vättern

Välkommen till Vättern!

Varje sjö är unik. Det betyder att ingen kopia finns. Att säga att Vättern är unik känns otillräckligt. Man frestas – något oegentligt – hävda att Vättern ändå är den mest unika sjö, som finns i vårt land.”

— Gunnar Svärdson, laboratoriechef sötvattenlabb Drottningholm (1963-1980)

Vättern är varken störst eller djupaste – men troligen ändå Sveriges mest unika sjö. Vättern har enorma naturvärden med sitt kalla, klara vatten och ett unikt ekosystem. Idag försörjer sjön 300.000 människor med dricksvatten, och många nyttjar Vättern till fiske och friluftslivet. 

På denna sida hittar du information om Vättern: hur mår Vättern idag och i framtiden (och hur vet vi det), men också om Vätternvårdsförbundets, Länsstyrelsernas och Leader Vätterns arbete.  

Ta en djupdykning och bläddra i våra publikationer, läs om pågående projekt eller få fisketips

Om du letar efter mer övergripande information: kolla gärna in Vätternliv.se

20180828_094003_original-redigerad

Nyheter

Djäknesundet i Karlsborg

Välkommen till förbundsstämman 8 maj!

Den 8 maj träffas vi på Karlsborgs Fästning (Fästningsteatern) för förbundsstämman. Efter stämman fortsätter dagen med information om Vätterns miljötillstånd, genomförda undersökningar och projekt, och aktuella frågor i/runt Vättern. Mer information, alla handlingar och anmälan hittar du här: Välkommen till

Bild från Leader Vätterns avslutande stämma den 25 oktober. Foto: Inger Trodell Dahl.

Leader Vättern har avslutats

Föreningen Leader Vättern har stöttat 26 projekt som förbättrat samverkan, jobbat med att sprida information om Vättern, utvecklat fisket och ökat kunskapen om Vätterns fiskbestånd. Leader Vätterns projekt har omsatt totalt drygt 19 miljoner kronor. – Vi har åstadkommit mycket

Djäknesundet i Karlsborg

Välkommen till förbundsstämman 8 maj!

Den 8 maj träffas vi på Karlsborgs Fästning (Fästningsteatern) för förbundsstämman. Efter stämman fortsätter dagen med information om Vätterns miljötillstånd, genomförda undersökningar och projekt, och aktuella frågor i/runt Vättern. Mer information, alla handlingar och anmälan hittar du här: Välkommen till

Bild från Leader Vätterns avslutande stämma den 25 oktober. Foto: Inger Trodell Dahl.

Leader Vättern har avslutats

Föreningen Leader Vättern har stöttat 26 projekt som förbättrat samverkan, jobbat med att sprida information om Vättern, utvecklat fisket och ökat kunskapen om Vätterns fiskbestånd. Leader Vätterns projekt har omsatt totalt drygt 19 miljoner kronor. – Vi har åstadkommit mycket