Enskilt och allmänt vatten

Allmänt vatten i Vättern kan enkelt uttryckt sägas vara allt vatten som inte är enskilt. I nedanstående ruta hittar du en karta där gränsen mellan enskilt och allmänt vatten i Vättern framgår. Klicka först på ok för att sedan scrolla och zooma. Du kan även klick på denna länk för att öppna kartan i ett separat fönster LÄNK Enskilt vatten är vattnet närmast land (inkl. öar).

Strandvattenregeln innebär att till enskilt vatten räknas allt vatten inom 300 meter från fastland eller ö som är minst 100 meter lång. I de fall då tre meters djupkurva går längre ut än 300 meter är allt vatten innanför denna djupkurva enskilt vatten.

För vikar och sund gäller dessutom kilometerregeln vilket förenklat innebär att vatten i vikar och sund blir enskilt om bredden på mynningen mot egentliga Vättern understiger 1 kilometer räknat från stranden av fastlandet eller från ö som är minst 100 meter lång.

För att förhindra uppkomst av mindre enklaver med allmänt vatten omgärdat av enskilt vatten gäller enklavregel som innebär att allt vatten som har förbindelse med egentliga Vätterns allmänna vatten endast över enskilt vatten räknas som enskilt. Det innebär bl a att hela vattenområdet i norra Vätterns skärgård, Hargeviken, Motalaviken och del av Röknasundet är enskilt.

Se vidare mer utförlig beskrivning på svenska fiskeregler samt i lagen (SFS 1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde.

 

Exempel på område med enskilt vatten (kråksviken söder om Karlsborg). Här är det tremeterskurvan som sätter gränsen mellan enskilt och allmänt vatten. Bild från svenska fiskeregler.