Harr

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

  • Svenskt sportfiskerekord hittar du här!

Vätterharren är Sveriges sydligaste naturliga harrbestånd. Harren eller ”valer” som den också kallas i Vättern, kännetecknas framförallt av dess stora ”segel” till ryggfena och dess silverblågrå långsmala kropp. I Vättern når harren vanligtvis en storlek på cirka 40-45 cm, vilket motsvarar cirka 5-8 hg. Enstaka individer kan dock nå en storlek upp till 1,5 kg, men de harrar som fångas i samband med sportfiske är normalt betydligt mindre (25-45 cm).

Harren i Vättern hittar man oftast vid långgrunda stränder med grus/sand och stenbotten. Fisken går ofta nära land, vilket gör den åtkomlig för bland annat flugfiske från land. Många fiskare föredrar ändå att använda flytring för att nå de intressantaste fiskeplatserna. En iakttagelse många säger sig uppleva vid fiske med flytring är att fisken inte verkar vara lika lättskrämd som annars – kanske uppfattar fisken det simmande, nedsänkta ekipaget som en mera naturlig företeelse? Om du vill testa flytringsfiske, så var försiktig – håll koll på väderprognosen och fiska aldrig ensam!

Bra fiskeplatser finns runt om hela sjön och det är därför svårt att ge en täckande information om detta. Några kända platser för harrfiske i norra sjön är exempelvis öarna vid Medevi, St. Röknen, Tokanäset. Söderut på ostsidan vid Omberg kan Stocklycke hamn och Älvarums udde vara bra. Runt Gränna/Visingsö finns det även harr och längs hela västsidan av sjön finns många bra platser. En del fiskare framhåller strandområdena i sydvästra Vättern mellan Jönköping och Hjo som mycket ”heta” platser! Det kan även vara bra att prova vid Rosenlundsbankarna i södra änden av Vättern. Men för ett givande fiske måste du med egna erfarenheter lära känna sjön!

Flugor som visat sig gångbara är bl.a. Superpuppan, Black Gnat, E12 och Haröra. Imitationer av sländor som Gul Forsslända, Åsandslända är tidvis mycket gångbara, likaså diverse mönster som imiterar myror, skalbaggar, bärfisar och nattsländor. Bra fiske brukar man kunna ha under tiden juli till oktober, men när det gäller fiske är ingenting givet! Ut och prova själv!

Vidare läsning

Fisksamhället i Vättern