Brott mot fiskereglerna

Fiskereglerna för Vättern är avsedda för att bevara tillräckligt stora bestånd av fisk samt ge dessa goda möjligheter för lek och reproduktion så att vi kan ha ett långsiktigt hållbart fiske. Om du bryter mot reglerna försämrar du således först och främst den framtida fiskemöjligheten för dig själv och för andra!

Om du bryter mot fiskereglerna finns det bestämmelser om straffpåföljd i Fiskelagen (1993:787). Den vanligaste påföljden är böter samt att din fångst och dina redskap tas i beslag och förverkas. Erfarenheter från ärenden i Vättern de senaste åren visar att bötesbeloppet vanligtvis är mellan 1 500 kr och 10 000 kr.

Fisketillsyn

För fisketillsynen i Vättern ansvarar länsstyrelserna runt sjön i samarbete med sjöpolisen i Västra Götaland samt respektive polisområde runt Vättern. Dessutom finns frivilliga tillsynsmän i tillrinnande vattendrag samt lekfiskobesrvatörer. Dessutom har vissa kommuner egna förordnade fisketillsynsmän som kontrollerar kommunens vatten i Vättern. Mer information om den fisketillsyn som bedrivs i Vättern hittar du via följande länk!

Kontakta fisketillsynen på Vättern

Maila oss på fisketillsyn.jonkoping@lansstyrelsen.se eller kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 63 00 alt 070-600 91 51.