Projekt

Dioxinprovtagning av sik

Yrkesfiskarna i Vättern driver ett projekt för fortsatt provtagning av större fångstpartier av vättersik. Projektet ska bidra till ökad kunskap vad gäller dioxinläget i sik från Vättern. På sikt är förhoppningen att detta kan bidra till förenklad provtagning.

Projektägare: Vätterns fiskareförbund
Projektperiod: September 2021 – Juni 2022
Stöd från Leader Vättern: 48 000 kr
Kontaktperson: Jonny Ståhl, jonny@fiskevard.net, 073-380 05 94

Etablering och marknadsföring av fiskeaktiviteter i Vättern i anslutning till boende på gård

På gården Millingstorp görs en satsning på fisketurismpaket genom att kombinera boende på gården med fiske tillsammans med guider på Vättern. Målsättningen är att locka nya fiskare att prova på Vätterns fiske. Projektet inkluderar sammansättning av fisketurismpaket och marknadsföring av dem via webbsida.

Projektägare: Avancée Marketing Handelsbolag
Projektperiod: April 2021 – höst 2022
Stöd från Leader Vättern: 64 500 kr
Kontaktperson: Torbjörn Milläng, bjorn@gotomarketusa.com, +19493006280

Teknisk utrustning fiskförädling

Investering i bendragarmaskiner hos fem yrkesfiskare i Vättern som delfinansierar projektet till 50 %. Målsättningen är att fler yrkesfiskare runt Vättern ska kunna erbjuda benfria filéer till restaurangnäringen.

Projektägare: Jonny Ståhl enskild firma
Projektperiod: Juni 2020 – Juni 2021
Stöd från Leader Vättern: 62 500 kr
Kontaktperson: Jonny Ståhl, jonny@fiskevard.net, 0144-320 54

Marknadsföringsprojekt och produktutveckling av vildfångad Vätternfisk

I projektet ska Vätterns fiskareförbund (förbundet för yrkesfiskare verksamma i Vättern) genomföra utbildningsdagar för fiskare och restauranger och diskutera med restaurangnäringen runt sjön hur man kan arbeta mer med fisk och kräftor från Vättern. Träffar kommer också genomföras med besöksnäringens organisationer för att öka samverkan. Målsättningen är att mer vildfångad vätterfisk kan ätas lokalt runt sjön och därmed kan fisket bidra ytterligare till besöksnäringen. Insjöfiskarenas centralorganisation är projektägare, men projektet drivs av Vätterns fiskareförbund.

Projektägare: Sveriges Insjöfiskares Centralorganisation
Projektperiod: April 2020 – Maj 2021
Stöd från Leader Vättern: 257 889 kr
Kontaktperson: Jonny Ståhl, jonny@fiskevard.net, 0144-320 54

Fler fritidsfiskande kvinnor

Sportfiskarnas Jönköpingskontor driver projektet fler fritidsfiskande kvinnor för att få fler kvinnor att upptäcka fisket som hobby. Under projektet kommer det arrangeras träffar med kvinnliga arrangörer och sportfiskeprofiler för kvinnor. Olika fiskesätt kommer att prövas på inom projektet, både på Vättern och i några kringliggande sjöar. Vid något av tillfällena kommer också fiskevård och fiskbiologi in på programmet.

Projektägare: Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund
Projektperiod: Januari 2020 – December 2022
Stöd från Leader Vättern: 387 000 kr
Kontaktperson: Hanna Eriksson, hanna.eriksson@sportfiskarna.se, 073-710 66 40

Kunskapsportal Vättern

En ny mer lättillgänglig webbplats om miljön i Vättern ska tas fram inom projektet Kunskapsportal Vättern som kan komplettera Vätternvårdsförbundets webbplats vattern.org. Resultatet ska bli en webbplats som skapar intresse för sjön och på ett enkelt sätt förklarar Vätterns biologi och miljö, vad som gör Vättern så unik och de miljömässiga utmaningar som Vättern står inför. Projektet drivs av Calluna och innehållet tas fram i samverkan med Vätternvårdsförbundet som kommer att driva webbplatsen efter projektets slut.

Projektägare: Calluna AB
Projektperiod: November 2019 – Augusti 2021
Stöd från Leader Vättern: 965 474 kr
Kontaktperson: Marie Kristoffersson, marie.kristoffersson@calluna.se, 0722-24 93 55

Fortsatt utveckling Granviks hamn 2020

I projektet ska Karlsborgs kommun genomföra fortsatt satsning för att utveckla Granviks hamn för besöksnäring och fiske. Ett servicehus ska byggas för hamngäster med dusch, toalett, rensutrymme för fisk och ett hamnkontor. Arbetet genomförs under 2020 och kommer att göra Granviks hamn ännu mer lämpad för fritidsfiske och fisketurism.

Projektägare: Karlsborgs kommun
Projektperiod: Juli 2019 – December 2020
Stöd från Leader Vättern: 845 000 kr
Kontaktperson: Kjell-Åke Berglund, 0505-171 55, kjell-ake.berglund@karlsborg.se, Nils Johansson, 010-603 86 62, nils.johansson@naisvefa.se

Samförvaltning fiske Vättern del 2

Möte med samförvaltning fiske

Projektet är en fortsatt utveckling av samverkan som finns för frågor som rör fisk och fiske i Vättern som uppmärksammats nationellt och internationellt. I Samförvaltning Fiske samlas representanter för yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism, fiskevattenägare, kommuner runt Vättern, forskning och myndigheter för att bidra till en långsiktig hållbar förvaltning av Vätterns fiskresurser. Bland annat formuleras gemensamma och förankrade skrivelser till Havs- och vattenmyndigheten om behov av regelförändringar, diskuteras behov av kunskapsunderlag om Vätterns fisk- och kräftbestånd och informationsinsatser genomförs för att öka allmänhetens kunskap om fisk och fiske i Vättern.

Projektägare: Vätternvårdsförbundet
Projektperiod: Augusti 2020 – Februari 2023
Stöd från Leader Vättern: 808 380 kr.
Kontaktperson: Malin Setzer, 010-223 63 61, malin.setzer@lansstyrelsen.se

BorghamnKräftfiskepaket på Borghamn strand

I Borghamn finns goda förutsättningar till kräftfisketurism på enskilt vatten och kräftskivor, något som tidigare varit helt outvecklat. Borghamns Strand AB vill genom ett projekt söka pengar till investeringar för att kunna erbjuda tillresande gäster detta. Företaget ska investera i en båt för att ta med gäster, samt kräftfiskeutrustning, kräftkokutrustning m.m.

Projektägare: Borghamns Strand AB
Projektperiod: April 2019 – November 2020
Stöd från Leader Vättern: 187 567 kr
Kontaktperson: Katarina Atsmon, katarina.atsmon@gmail.com, 070-975 72 89

Microsculpture

Hjo kommun har driver projektet Microsculpture, en fotoutställning om livet i Vätterbäckarna och med bilder på insekter i supermakro-upplösning, fotograferade med en teknik som innebär att tusentals foton tas genom mikroskop och sen bakas samman till en bild för att ge en perfekt skärpa trots förstoring till mått över två meter! De delar av utställningen som rör vätterbäckarna kommer att komplettera den tidigare Leader-finansierade utställningen Below-Vättern som turnerar runt Vättern. Utställningen har börjat i Hjo och därefter även stått i Karlsborg.

Projektägare: Hjo kommun
Projektperiod: April 2019 – Maj 2020
Stöd från Leader Vättern: 460 000 kr
Kontaktperson: Per Olsson, per@uponwalls.com, 070-375 77 87

Lär mer om Vättern

Mört i Vätterakvariet

Med start hösten 2019 och under två läsår framåt så erbjuder Vätterakvariet i Motala gratis besök och guidning för skolklasser runt hela Vättern. Man kommer också att ta fram ett nytt informationsmaterial om Vätterns fiskar och investera i ny kylutrustning.

Projektägare: Motala Motormuseum
Projektperiod: April 2019 – Juli 2021
Stöd från Leader Vättern: 496 821 kr
Kontaktperson: Alf Hultqvist, alfhultqvist@gmail.com, 070-565 36 81

Kompletterande fiskundersökningar i Vättern

Länsstyrelsen i Östergötland, i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköping driver ett projekt för att förbättra kunskapsläget rörande Vätterns fiskbestånd. Pengar finns till övervakning av Vätterns fiskbestånd finns redan, men räcker i nuläget inte till för att skaffa tillräcklig kunskap för förvaltningen. Projektet består av en rad delprojekt:
– Nätprovfiske i Utsjön för att följa utvecklingen av Vätterns rödingbestånd med tätare intervall.
– Nätprovfiske på grundare vatten i Vätterns strandzon, följer upp bestånden för många arter som man inte får kunskap om genom de ordinarie provfiskena ute i sjön.
– Elfiske i Vätterns bäckar, samt genetiska studier av öring:
– Inventering av gäddlekplatser
– Fortsatta harrstudier
– Utvärdering av laxutsättningarna
– Litteraturstudie om kräftans påverkan på Vätterns ekosystem.

Projektägare: Länsstyrelsen i Östergötlands län
Projektperiod: Februari 2019 – December 2021
Stöd från Leader Vättern: 852 736 kr
Kontaktperson: Jörgen Dahlin, jorgen.dahlin@lansstyrelsen.se, 010-223 54 07

Underlag för framtida turismsamverkan runt Vättern

Med bakgrund av att intresset är stort för att gemensamt arbeta med utveckling av besöksnäringen runt Vättern, samtidigt som flera projekt har genomförts utan att få en varaktighet efter att projektet avslutats, så startade Leader Vättern ett projekt med syfte att undersöka förutsättningar för en mera långsiktig organisation för turismsamverkan runt Vättern. Madeleine Norum som driver arbetet med motsvarande samverkan runt Vänern sedan några år tillbaka håller i arbetet. Resultatet kommer att publiceras i en rapport som ni hittar här på webbsidan.

Projektägare: Leader Vättern
Projektperiod: Februari 2019 – December 2019
Stöd från Leader Vättern: 177 500 kr
Kontaktperson: Anna Österlund, anna@placebrander.se, 076-238 44 40

Underbara lov

M.B. Konsult & Event AB driver projektet Underbara lov som ska ge skolbarn från familjer med ansträngd ekonomi i Jönköpings kommun en upplevelse på Vättern under sommarlovet. En heldag som innebär att testa på paddling och fiska kräftor i Vätterns södra del. Mer information om projektet finns på www.underbaralov.se

Projektägare: M.B. Konsult & Event AB
Projektperiod: Juni 2019 – November 2019
Stöd från Leader Vättern: 96 658 kr
Kontaktperson: Malin Björnell, malin@ulla-bella.se, 073-621 86 50

 

Ökad kapacitet för fiskrökning i Hjo

Fisk i väntan på rökning

Gustavssons Fisk och Kräftor i HJO AB har sökt och fått projektstöd till företag för att investera i en ytterligare fiskrök för att öka produktionskapaciteten i sin rökningsanläggning och därmed öka lönsamheten med fiskrökning. Den rökta fisken kommer främst att säljas på lokala marknader och via reko-ringar.

Projektägare: Gustavssons Fisk och Kräftor i HJO AB
Projektperiod: November 2018 – Juni 2019
Stöd från Leader Vättern: 30 100 kr
Kontaktperson: Rolf Gustavsson, yrkesfiskarenaihjo@gmail.com, 070-632 11 04

Below/Vättern

Hjo kommun genomför sommaren 2018 en fotoutställning utomhus. Utställningen kommer att visa livet under ytan genom foton i stort format, både från Vättern och världshaven. Tanken är att sprida information om vilken vacker miljö vi har i Vättern, men också om de globala miljöproblem som hotar livet under ytan och de utmaningar vi står inför.

Projektet ska också ta fram pedagogiskt material som kan användas då skolklasser besöker utställningen. Efter projektets slut ska utställningen kunna rulla vidare till andra kommuner runt Vättern.

Projektägare: Hjo kommun
Projektperiod: Februari 2018 – April 2019
Stöd från Leader Vättern: 796 500 kr
Kontaktperson: Per Olsson, per@olssonper.se, 070-375 77 87

Paraplyprojekt Näringslivsutveckling

Leader Vättern har ansökt om ett så kallat paraplyprojekt. Anledningen till detta är att vi på ett enklare sätt vill kunna stötta mindre projekt med fokus på näringslivsutveckling genom att minska administrationen för projektsökande. Pengar till näringslivsprojekt upp till 50 000 kr kommer  att kunna sökas från hösten 2018 och kan till exempel gå till utveckling av nya produkter eller tjänster, marknadsföring eller förstudier. Stödet kommer att vara 100% och kan sökas av företag i samverkan eller organisationer.

Projektägare: Leader Vättern
Projektperiod: Januari 2018 – December 2019
Stöd från Leader Vättern: 399 801 kr
Kontaktperson: Adam Johansson, adam.johansson@lansstyrelsen.se, 010-223 63 54

Samverkan för ökad kunskap om lakbeståndet i Vättern

Nätfångad lake från Vättern.

Under två vintrar ska riktat provfiske efter lake genomföras med hjälp av lakstrutar. Projektet ska i första hand syfta till att kartlägga lakens utbredning under vinterhalvåret, undersöka lakens ekosystemroll och betydelse för övriga arter och artbalans i Vättern, samt svara på hur man kan utveckla fisket efter lake.

Projektet kommer att ske i samverkan mellan yrkesfiskare, forskare och Vätternvårdsförbundet, där yrkesfiskets roll framförallt är att bidra med sin kunskap, samt samla in data genom provfisken med lakstrutar.

Projektägare: Vätternvårdsförbundet
Projektperiod: December 2017 – December 2019
Stöd från Leader Vättern: 424 000 kr.
Kontaktperson: Malin Setzer, 010-223 63 61, malin.setzer@lansstyrelsen.se

Bok – Tio fiskeäventyr i Vättern

Mellan våren 2017 och hösten 2018 pågår arbetet med att ta fram en bok om fritidsfiske i Vättern. Målsättningen är att skildra fiske efter tio arter som är såväl karaktärsarter för Vättern som viktiga ur fritidsfiskesynpunkt. Boken kommer att varva fiskeskildringar med statistik, artfakta och beståndsstatus. Boken skrivs av Carl-Axel Fall, med tidigare bakgrund som chefredaktör för Naturskyddsföreningens medlemstidning och redaktör för föreningens årsböcker.

Projektägare: Votum Förlag AB
Projektperiod: Maj 2017 – September 2018
Stöd från Leader Vättern: 200 000 kr
Kontaktperson: Lars-Eric Hermansson, Votum Förlag AB, lars-Eric@votumforlag.se, 070-653 12 13

Framtagning av semimobil fiskräknarprototyp

Tidningsurklipp om Hjo kommuns projekt semimobil fiskräknare.

Hjo kommun påbörjar under året ett projekt för att ta fram en ny typ av fiskräknare som dels ska bli billigare än de modeller som finns sedan tidigare och dels ska vara enklare att flytta mellan olika platser. På så vis hoppas man få bättre koll på både harr och öring som vandrar upp för att leka i Hjoån. Målsättningen är att den nya fiskräknaren ska kunna testas skarpt under höstens öringlek 2017. Om tekniken fungerar bra kan den bli intressant att använda på fler platser.

Projektägare: Hjo kommun
Projektperiod: Februari 2017 – April 2018
Stöd från Leader Vättern: 285 749 kr
Kontaktperson: Hjo kommun

 

Informationsprojekt Leader Vättern

Leader Vättern driver ett eget informationsprojekt med målsättningen att företag och andra ska få idéer som mynnar ut i framtida satsningar eller sätt att utveckla verksamheten. Projektet ska stärka Leader Vätterns närvaro på webben och anordna minst tre temadagar inom speciella områden, bland annat att skapa mervärde av fångad fisk, fisketurism och hamnutveckling.

Projektägare: Leader Vättern
Projektperiod: Januari 2017 – December 2018
Stöd från Leader Vättern 206 460 kr
Kontaktperson: Adam Johansson, 010-223 63 54, adam.johansson@lansstyrelsen.se

Isfri hamn Hjo

Bilden visar placering av strömbildare i Hjo hamn.

Ofta fryser hamnen till under senhösten medan resten av Vättern är isfri. Isen i hamnen hindrar fritids- och yrkesfiskare att bedriva sitt fiske. För att förlänga säsongen ska strömbildare monteras på insidan av den södra hamnpiren. Detta för att få isfritt från rampen ut till öppen sjö. I dagsläget sjösätts ca 20 trollingbåtar i veckan när hamnen är isfri.

Projektägare: Hjo kommun
Projektperiod: November 2016 – Juni 2017
Stöd från Leader Vättern: 83 610 kr.
Kontaktperson: Anders Westermark, 0503-350 29, anders.westermark@hjo.se

 

Utveckling Granviks hamn

Bilden visar rampen och en del av Granviks hamn

Målet med projektet är fördjupa hamnen för att skapa bättre möjligheter till gästhamnsplatser och möjliggöra ytterligare platser genom komplettering med flytbrygga. Dessutom ska en ny brygga läggas ut vid rampen för att underlätta sjösättning och upptagning och parkeringsplatsen ska byggas ut för att öka möjligheten för fler besökare att utnyttja hamnen.

Projektägare: Karlsborgs kommun
Projektperiod: April 2016 – November 2017
Stöd från Leader Vättern: 802 500 kr.
Kontaktperson: Kjell-Åke Berglund, 0505-171 55, kjell-ake.berglund@karlsborg.se, Nils Johansson, 010-603 86 62, nils.johansson@naisvefa.se

Enkätundersökning om fritidsfisket i Vättern 2015

Målet med projektet är att samla in data om hur mycket fisk och kräftor som fångades av fritidsfisket 2015. Statistiken ska sedan utvärderas och användas som underlag tillsammans med yrkesfiskets fångstdata vid förvaltningsförslag som rör fisket i Vättern. Senaste gången liknande data samlades in var 2010.

Projektägare: Länsstyrelsen i Östergötland
Projektperiod: April 2016 – Juni 2017
Stöd från Leader Vättern: 190 000 kr.
Kontaktperson: Rasmus Linderfalk, 010-223 64 84, rasmus.linderfalk@lansstyrelsen.se

Förstudie av fiskvägar vid tre dammar vid Almnäs Bruk

Förprojektering av tänkbara alternativ för att skapa fiskvandring förbi tre dammar i Almnäsbäcken, vid Almnäs Bruk söder om Hjo. Förprojekteringen ska innehålla en beskrivning av hur fiskvägar kan utformas och vad de kan kosta att bygga. Förprojekteringen ska också innehålla en kort beskrivning av dammarnas rättsliga läge.

Projektägare: Almnäs Bruk
Projektperiod: Maj 2016 – December 2016
Stöd från Leader Vättern: 75 000 kr.
Kontaktperson: Thomas Berglund, 0503-160 05, at@almnas.com

Kontrollprogram för sik i Vättern 2016

Projektet innefattar framtagande av ett kontrollprogram för sikfisket i Vättern. Dioxinprovtagning och undersökning av dioxinhalternas koppling till fiskens fetthalt kan innebära möjligheter att i framtiden bedöma dioxinhalten enbart genom fetthaltsmätning. Projektet ska också ta fram informationsmaterial som riktar sig till yrkesfiskare och konsumenter.

Projektägare: Svenska Insjöfiskarenas AB
Projektperiod: Maj 2016 – Mars 2017
Stöd från Leader Vättern: 100 000 kr.
Kontaktperson: Mats Ingemarsson, 070-559 40 28, matsilund@ljungby.nu

Samförvaltning Fiske Vättern

Foto från ett möte med Samförvaltning Fiske.

Syftet med projektet är att utveckla den redan etablerade samverkan som finns för frågor som rör fisk och fiske i Vättern. I Samförvaltning Fiske samlas representanter för yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism, fiskevattenägare, kommuner runt Vättern, forskning och myndigheter för att bidra till en långsiktig hållbar förvaltning av Vätterns fiskresurser, bland annat genom att formulera gemensamma och förankrade skrivelser till Havs- och vattenmyndigheten om behov av regelförändringar.

Projektägare: Vätternvårdsförbundet
Projektperiod: Januari 2016 – September 2020
Stöd från Leader Vättern: 997 760 kr.
Kontaktperson: Malin Setzer, 010-223 63 61, malin.setzer@lansstyrelsen.se