Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet är ett så kallat vattenvårdsförbund och arbetar med att bevara Vätterns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern.

I Sverige finns många vattenorganisationer, och syftet är att hitta gemensamma lösningar i vattenfrågor. Ett fåtal av vattenorganisationer hanterar fiskefrågor, Vätternvårdsförbundet är en av dem. Det görs via utskottet Samförvaltning Fiske Vättern. Förbundet bevakar också andra olika intressen i och runt Vättern.

Arbetet finansieras i huvudsak av medlemmarna vilka utgörs av företag, myndigheter och organisationer runt Vättern samt övriga som nyttjar, påverkar eller har intresse av miljön i Vättern. Verksamheten styrs av stadgar och arbetsprogram. Vätternvårdsförbundet samordnar även “Vattenråd för Vättern” på uppdrag av vattenmyndigheten i Södra Östersjöns distrikt.