Verksamhetsutskottet (VU)

Verksamhetsutskottet (VU) är styrelsens beredningsorgan och genomför styrelsens beslut. VU ansvarar för att verksamheten följer beslutat arbetsprogram och utgör stöd och är rådgivande till kansliet. Ordförande i VU är Anders Hedeborg (Vadstena).

Anders Hedeborg

Möten

VU-möten hålls fem gånger per år.

Mötesdatum för 2023:

  • 9 mars (Västra Götalands län)
  • 14 april (digitalt)
  • 13 juni (Jönköping)
  • 19 september (Östergötlands län)
  • 12 december (digitalt)

Protokoll