Verksamhetsutskottet (VU)

Verksamhetsutskottet (VU) är styrelsens beredningsorgan och genomför styrelsens beslut. VU ansvarar för att verksamheten följer beslutat arbetsprogram och utgör stöd och är rådgivande till kansliet. Ordförande i VU är Anders Hedeborg (Vadstena).

Anders Hedeborg

Möten

VU-möten hålls fem gånger per år.

Mötesdatum för 2024:

  • 28 februari 2024 (Vadstena)
  • 8 april 2024 (digitalt)
  • 12 juni 2024 (Askersunds kommun)
  • 25 september 2024 (digitalt)
  • 11 december 2024 (digitalt)

Protokoll