Nätfiske och övrigt husbehovsfiske

Svensk medborgare samt utländsk medborgare stadigvarande bosatt i Sverige får på allmänt vatten, utan stöd av enskild fiskerätt fritt husbehovsfiske med sammantaget 6 rörliga redskap per person. Rörliga redskap är exempelvis nät, mjärdar, ryssjor och burar. Not får användas vid fiske på eget vatten men kräver dispens vid fiske på allmänt vatten eller vid fiske under fredningstid.

I Vätterns allmänna vatten får nät och långrev endast användas på djup mindre än 30 meter. Regeln gäller inte vid fiske med stöd av enskild rätt eller vid yrkesmässigt fiske.

Nät skall vara bottensatta och den sammanlagda längden får maximalt vara 100 meter per person. Näten får inte vara högre än 3 meter. Maskan skall sträckt vara mindre än 41 millimeter eller större än 85 millimeter. Vid fiske med nät skall redskapen vittjas minst en gång vart 5 dygn. Vid vittjning skall fisk, som skall återutsättas (exempelvis under minimimåttet) hanteras på sådant sätt att den kan återutsättas levande.

En långrev med maximalt 100 krok får användas per person. Krokarna får inte vara uppflötade.

Vid fiske med ryssjor får högst 6 strutar användas samtidigt.

Utterfiske får bedrivas på allmänt vatten och utanför öppen strand över hela sjön. På enskilt vatten utan öppen strand bestämmer fiskerättsägarna hur utterfiske får bedrivas. Vid utterfiske får maximalt 10 beten användas samtidigt. Det är ej tillåtet att vittja nät under en trolling- eller utterfisketur. Sammanlagt får 3 rödingar,öringar eller laxar behållas per person och dygn, dvs. max 3 fiskar. Av dessa får max 2 vara rödingar. Vid utterfiske söder om begränsningslinjen i norra Vättern får endast användas en krok per bete. Kroken får vara enkel, dubbel eller trekrok.

Allt fiske inom 100 meter från fasta redskap och fiskodlingar är förbjudet.

Fiske efter siklöja är förbjudet från och med den 15 november till och med den 31 december söder om begränsningslinjen i norra Vättern.

Fiskerättsägare får vid fiske på eget enskilt vatten använda mer redskap än vad som här beskrivs.

För information om fiske med andra redskap än ovan nämnda kontaktas länsstyrelsen i respektive län.

Vi rekommenderar

  • Att vittjning bör ske varje dygn för att fisken ska vara färsk och kunna nyttjas som en bra råvara.
  • Att du inte tar upp mer fisk eller kräftor än vad som används i egna hushållet.
  • Att ni är observanta på vädret.

För mer information kring regler för husbehovsfiske se länk till webbplatsen Svenskafiskeregler här!