Fisketips

I Vättern har du goda chanser att fånga ett flertal olika fiskarter. Vad sägs om röding, öring och lax på en och samma dag? Eller är du en hängiven gäddfiskare som har det svenska sportfiskerekordet i sikte? Möjligheterna är flera oavsett om du bedriver ditt fiske från land, båt eller flytring i sjöns kristallklara vatten. På denna sida hittar du tips kring de arter som kanske är mest intressanta vid sportfiske på Vättern.

Vättern bjuder på ett varierat fiske. Vad sägs om ett sagolikt rödingfiske, landfiske efter lax i världsklass, svenskt sportfiskerekord på gädda, listan kan göras lång (foto: Daniel Rydberg).

Tryck på respektive artnamn nedan för att få veta mer om hur du kan öka dina chanser till fångst!

Abborre

Gös

Gädda

Harr

Lake

Lax

Röding

Signalkräfta

Sik

Öring

Söker du mer detaljerad information kring arternas biologi hittar du detta via följande länk!