Fiska i Vättern

Vättern med omfamnande natur är ett av Sveriges mest unika områden för fiske och friluftsliv. Vad sägs om 28 fiskarter, ett siktdjup på 17 meter och 516 km strand där höga klippor på många platser ger oslagbar utsikt över sjön? Att fisket dessutom är av världsklass för flera arter som t ex röding, insjölax och gädda gör ju inte saken sämre.

Ansvarig för informationen om fiske på webbplatsen är de fyra Länsstyrelserna runt sjön som utvecklat sidorna i samarbete med kommunerna och fiskets organisationer. Återigen – Välkommen till Vättern!

För aktuella regler gällande kräftfisket 2024, se följande länk

På Vättern kan ett varierat fiske bedrivas på naturligt reproducerande bestånd av exempelvis både röding och öring. Tänk på att hantera den fisk som ska återutsättas på ett varsamt sätt (foto: Daniel Rydberg).