Om Vättern

Trots att Vättern är varken den största eller djupaste sjö i Sverige är den ändå unik i flera avseenden. Det är en stor, djup sjö med ett förhållandevis litet avrinningsområde. Det medför att vattnet har en lång omsättningstid (tid det tar för vattnet att bytas ut) på 60 år. Det är unikt då en vanlig skogsjö har några veckors omsättningstid, Sveriges största sjö Vänern har åtta till nio år och Mälaren två till tre år.

Med sitt klara, kalla näringsfattiga vatten har Vätterns ekosystem en unik artsammansättning med en blandning av nordliga och sydliga arter. Kallvattensarter som normalt hittas i norra Sverige såsom harr och röding finns i Vättern. Vänern och Vättern är de enda sjöarna där alla sju arter av glacialrelikta kräftdjur finns. 

Vybild Vättern
Vy från Vätterns sydspets mot norr.

I princip hela Vättern är skyddad som Natura2000-område och vattenskyddsområde.

Vättern mår idag förhållandevis bra: sjön är en näringsfattig klarvattensjö med ett för svenska sjöar enormt siktdjup (15-16 m) som är på samma nivå (återigen) som för 100-120 år sen. Fosforhalten är låg. Växt- och djursamhället tyder på en överlag välmående sjö. Halter av de flesta metaller och miljögifter är låga och/eller sjunkande. 

Det finns dock utmaningar inför framtiden, som grundar sig just i Vätterns unikhet. 

Läs mer om Vätterns tillstånd idag och utmaningar framöver.

skyskrapa

Vanlig sida 1 H1

Sidmallen ”Vanlig sida” är målet för besökaren. Sidan skall innehålla den information besökaren letat efter och kunna ge svar på besökarens frågor.