Förbundets styrdokument

Vattenvårdsplan för Vättern

Innehåller samlad bedömning av miljötillstånd och åtgärder för att säkerställa Vätterns övergripande värden. Vattenvårdsplanen är uppbyggd enligt de nationella miljökvalitetsmålen och fastställd vid ordinarie förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet. Vattenvårdsplanen är ett frivilligt dokument skriven på ett överskådligt vis med enkla diagram över så kallade indikatorer för olika delmål.

Revidering pågår under 2021-2022.

Framsida av Vattenvårdsplanen.

Förvaltningsplan för fisk och fiske

Den första “fiskeplanen” togs fram 2010 (Rapport 110). En revidering gjordes för perioden 2015-2022 med  bedömning av fiskbeståndens status i Vättern samt vilka faktorer som påverkar bestånden, främst hur ett hållbart fiske kan bedrivas i sjön men även åtgärder som förbättrar förutsättningar för fiskbestånden i sig. Förvaltningsplanen är ett frivilligt dokument framtagen i samverkan med brukare (olika fiskande kategorier) skriven på ett överskådligt vis med enkla diagram över olika fiskarters beståndsstatus.

Revidering pågår under 2022-2023.

Framsida av Förvaltningesplanen.

Bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern

Innehåller bedömning av sk bevarandestatus för de värden som är utpekade i Natura2000. Natura 2000 utgör ett nätverk av särskilt skyddsvärda miljöer inom europeiska gemenskapen. För ett av skyddsvärdena (kod 3103) utgör Vättern drygt 30% av allsammantagen areal inom EU.

Framsida av Bevarandeplanen.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.