Om fisket

Vätterns fisksamhälle omfattar drygt 20 fiskarter samt signalkräfta. Ekosystemet domineras av laxfiskar vilket är ovanligt i södra Sverige. Den för kalla och näringsfattiga sjöar typiska arten röding (av den hotade stammen sydsvensk storröding) förekommer här i sitt största svenska bestånd. Harren är ett exempel på en nordlig art som i Vättern uppvisar landets sydligaste naturliga bestånd. Signalkräftan som infördes till Vättern i slutet av 1960-talet för att ersätta den utslagna flodkräftan har etablerat sig väl i sjön och är idag en viktig kommersiell art för både fritids och yrkesfisket. Laxen förekommer inte naturligt i Vättern utan sätts ut som kompensation för en tidigare nedströmslekande öringstam. Förekomsten är helt beroende av utsättningar då ingen naturlig reproduktion sker.

Vättern och dess omgivning är unik vilket gör sjön till ett starkt varumärke. Så länge fisket bedrivs långsiktigt hållbart medför miljömedvetenheten att fiske och fiskprodukter från Vättern är attraktiva. Det finns idag ett stort engagemang och många goda viljor som strävar efter att fiskbestånden i Vättern ska vara livskraftiga och fisket hållbart.

Allmänt vatten samt enskilt vatten med frifiskerättigheter medför en hög tillgänglighet för fritidsfiskare i Vättern. Att det finns intressanta arter för alla kategorier av fiskare gör många engagerade och öppnar möjligheter till samverkan. Det innebär också att intresset för sport- och fritidsfiske i sjön inte står och faller med en enskild art.

Både yrkes- och fritidsfisket är av stor betydelse i Vättern och bidrar på olika sätt till intäkter kring sjön. Det finns inga riktiga beräkningar av hur mycket just fisket i Vättern bidrar till samhällsekonomin men det handlar om tiotals miljoner. Fiskets intäkter Vättern, dess båtliv och möjligheten att köpa färsk och lokalt fångad fisk är till gagn för turismnäringen i stort. Fritidsfisket är viktigt för folkhälsan och generar intäkter bland annat på boendeanläggningar och i fiskeredskapshandeln.

Fisket i Vättern kan delas in i de som fiskar näringsmässigt (yrkesfiske) samt de som fiskar på fritiden (fritidsfiske). De två huvudkategorierna kan delas in i flera underkategorier. För att läsa mer om fritidsfiske, tryck här och för att läsa mer om yrkesfiske, tryck här.

Vill du veta mer?

Så sköts fisket i Vättern (förvaltning)

Fisksamhället