Äta fisk?

Fisk är nyttig, och de flesta av oss äter för lite fisk. Men fisk från Vättern – och från insjöar generellt – innehåller tyvärr miljögifter. Därför är det viktigt att variera vilken fisk man äter både vad gäller art och ursprung.

Sommaren 2024 gick länsstyrelserna runt Vättern ut med nya kostrekommendationer med anledning av förhöjda halter av PFAS i Vätterfisk:

  • Barn, ungdomar, gravida, ammande kvinnor och den som vill bli gravid i framtiden bör inte äta fisk från Vättern mer än 2–3 gånger per år.
  • Övriga bör inte äta fisk från Vättern mer än 12 gånger per år.

Kostrekommendationen gäller all fisk fångad i Vättern, upp till Hammarbron i Askersunds kommun. Kostrekommendationen gäller inte kräfta, då PFAS-halter är betydligt lägre i kräfta än i fisk.

Sedan tidigare finns kostråd från Livsmedelsverket med anledning av dioxiner och PCB:er samt kvicksilver.

Dioxin & PCB:er
  • Gäller feta fiskar som lax, öring, sik och röding från Vänern, Vättern samt Östersjön.
  • Den som vill bli gravida i framtiden, barn, ungdomar, gravida och ammande bör inte äta feta fiskar från dessa sjöar mer än 2-3 gånger per år.
  • Alla andra:  Max 1 gång per vecka
  • Sverige har undantag från försäljningsgränsvärden för lax, öring och röding

Om dioxin och PCBer (livsmedelsverket.se)

Kvicksilver (Hg)
  • Gäller fiskarter som abborre, gädda samt lake från svenska insjöar.
  • Kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att skaffa barn bör inte äta fisk från svenska insjöar mer än 2-3 gånger per år. Gäller inte barn!!
  • Alla andra:  Max 1 gång per vecka

Om kvicksilver (livsmedelsverket.se)

Risk- och nyttovärdering av fisk

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) jobbar att ta fram en risk- och nyttovärdering av fisk som förväntas vara klara 2026. Efter det kan nya kostråd eller kostrekommendationer bli aktuella.

Läs mer

Fisk och skaldjur – råd – Livsmedelsverket

All fisk är inte nyttig – Livsmedelsverket

PFAS i Vättern – vattern.org

Frågor och svar om kostrekommendationer – vattern.org