Öring

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

  • Svenskt sportfiskerekord (Insjööring) hittar du här!

Alla svenska insjööringsformer varierar mycket i form, färg och prickighet. Allmänt skiljer sig öringen från laxen genom en kompaktare kroppsform, tjockare stjärtspole, fler och större prickar och rakare bakkant på stjärtfenan. I Vättern finns ett antal olika bestånd som kan se lite olika ut, varför det är vanskligt att generellt beskriva en karaktäristisk vätternöring.

Glädjande nog har öringen ökat under senare år i Vättern. Anledningen är främst arbetet med att förbättra miljöförhållandena i bäckarna runt sjön.

I Vättern fanns en gång i tiden landets mest storvuxna öring stam med en Max vikt av ca 23 kg. Den utrotades i och med att dess lekplatser i Motala ström byggdes ut för elproduktion 1918. Dagens Vätternöringar når sällan vikter över 7-8 kg, men är känd som en riktig ”värsting fighter” på kroken! Många lokala vätterfiskare framhåller gärna vätternöringen som den godaste matfisken, trots sjöns mycket välsmakande röding! I dagsläget är det ganska få som riktar fisket efter enbart öring i Vättern. Öringen sågs tidigare som en bonusfisk vid fisket efter röding och lax. Då arten under senare år haft en mycket positiv utveckling finns numera goda förutsättningar till ett mer riktat fiske.

Under vår och höst stryker öringen gärna nära land och är därmed även intressant för landfisket. Under sommaren vistas den på djupare vatten där den jagar siklöja och nors och är därmed mest tillgänglig från båt. Öringen söker gärna föda runt friliggande grund och strömsatta områden. I Vättern bildas ofta starka strömmar. Ibland är dessa synliga som strömkanter i ytan. Får Du syn på en sådan, så testa att ”kryssa” kors och tvärs över strömkanten. Under sommaren kan ibland kallare uppvällande bottenvatten få öringen att jaga ända uppe i ytvattnet – testa därför att fiska mer varierat, djupmässigt, om du hittat ett sådant område.

Vätternöringen tar gärna en wobbler, likaså skeddrag och ”apor” av olika slag. Ett hett tips är att testa en zebrarandig Toby!

Öringen påträffas i princip i hela sjön med undantag för norra skärgårdsområdet. Ett område väl värt ett besök om man har öring i sikte är sjöns sydvästra delar mellan Hjo och Bankeryd.

Vidare läsning

Fisksamhället i Vättern

Äta fisk ifrån Vättern?