Fiskeregler

Trollingfiske på Vättern (foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län)

För att vi alla idag och i framtiden skall kunna njuta av fisket på Vättern krävs en långsiktig och hållbar hushållning av resursen fisk. Av den anledningen tar Havs- och vattenmyndigheten fram bestämmelser som reglerar fisket. De flesta bestämmelserna är avsedda att bevara tillräckligt stora bestånd av fisk samt ge dessa goda möjligheter för lek och reproduktion. Det är en bra garant för ett framtida fiske! I detta avsnitt kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som vill fiska i Vättern.

Svenska Fiskeregler – aktuella fiskeregler för Vättern

Aktuella och uppdaterade fiskeregler för Vättern hittar du på Svenska Fiskereglers webbplats. Här kan du göra  sökningar i ett kartfönster över det område du tänkt fiska i samtidigt som du kan filtrera regler utefter fiskesätt och datum. Efter en genomförd sökning i kartfönstret hittar du bland annat aktuella fredningstider, fredningsområden och minimimått. På sidan kan du också planera ditt fiske med hjälp av ett veckovis uppdaterat sjökort från sjöfartsverket.

Svenska Fiskeregler fungerar utmärkt på surfplattor och smartphones vilket gör det lätt att hålla koll på reglerna när du befinner dig på eller vid sjön. Ett tips är därför att göra sidan till en favorit på hemskärmen för snabb och lätt åtkomst.

Fiskeregler på Vättern

Bestämmelser om minimimått innebär att fisken ska ha uppnått en viss storlek innan den får fångas. Oftast är laglig storlek på nätmaskorna kopplade till detta. Tanken är att fisken åtminstone ska leka en gång innan den blir lovlig att fånga.

Bestämmelser om fredningstider och fredningsområden är avsedda att skydda lekande eller lekvandrande fisk. Bestämmelser om redskapsbegränsningar och fångstbegränsningar är till för att inte fiskbestånden ska äventyras genom ett allt för hårt fiske.

Juridiskt finns det dessa kategorier fiskare i Vättern:

  • Fritidsfiskare, besökare som fiskar där fisket är fritt för var och en. Sportfiskare som fiskar med handredskap och husbehovsfiskare som fiskar med mängdfångande rörliga redskap.
  • Yrkesfiskare som fiskar med stöd av yrkesfiskelicens
  • Fiskerättsägare som fiskar på eget vatten

Nedan redovisas de regler som du som är fritidsfiskare och som sportfiskare behöver känna till samt ett urval av reglerna för fritidsfiskarnas husbehovsfiske. Personer med yrkesfiskelicens beviljas undantag från vissa regler för att kunna bedriva ett lönsamt fiske. Vissa av reglerna gäller inte för fiskerättsägare som fiskar på eget vatten.

Kräftfiske

Sportfiske

Nätfiske och övrigt husbehovsfiske

Fredningsområden

Enskilt och allmänt vatten

Fiskekort på enskilt vatten

Märkt fisk

Brott mot fiskereglerna

Fiskeregler i behändigt fickformat

Sportfiska rätt på Vättern (PDF) är ett regelblad som innehåller en kortversion innefattande de viktigaste reglerna för kräft- och sportfiske som en pdf-fil klar för utskrift. Denna bör du alltid ha med dig i båten vid fiske! Regelbladet kan du även finna i anslutning till informationsskyltar vid sjön.

Skjutområden i Vättern

Försvaret har övningsområden som berör Vättern, se följande länk för mer information om skjutningar och riskområden för Vättern!