Leader Vätterns styrelse (LAG)

Leader Vätterns styrelse (LAG) ansvarar för att prioritera bland inkomna projektansökningar och att styra Leader Vätterns verksamhet. Styrelsen består av ideell, offentlig och privat sektor och sammanträder fyra-fem gånger per år.

Nuvarande styrelse från och med 2022-05-10 består av:

Ordinarie ledamöter

Michael Cornell, ordförande, Ödeshögs företagarförening

Inger Trodell Dahl, vice ordförande, Askersunds kommun

Catarina Davidsson, Karlsborgs kommun

Jesper Pettersson, Hjoåns fiskevårdsområdesförening

Eivor Folkesson, Vadstena kommun

Jan Sidenvall, Jönköpings kommun

Samuel Gustavsson, Svenska insjöfiskarenas centralorganisation

Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet

Jonny Ståhl, Egen företagare 

Suppleanter

Hanna Eriksson, Sportfiskarna 

Anders Lundgren, Karlsborgs kommun

Joakim Andersson, Hjo båt & fiskeklubb

Johanna Landén, Motala kommun

Joakim Behrenfors, egen företagare 

Friederike Ermold, Vätternvårdsförbundet

Magnus Jacobsson, Fiskevattenägare

Johanna Larsson, Jönköpings kommun

Patrik Grönlind, Klangahamns fisk