Om Leader Vättern

Leader Vätterns vision

Vättern är den självklara destinationen för upplevelser kopplade till fisk och fiske och nyttjande av fisk- och kräftresursen sker ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart.

Utvecklingsstrategi

Leader Vätterns utvecklingsstrategi ska hjälpa oss att fatta rätt beslut och stötta projekt som vi tror är bra för att utveckla fisket i Vättern. De projekt som genomförs ska bidra till målen i utvecklingsstrategin. Därför innehåller utvecklingsstrategin bland annat de villkor och urvalskriterier som Leader Vätterns styrelse använder för att bedöma projektansökningar.

Utvecklingsstrategin har tagits fram tillsammans med representanter för yrkesfiske, vattenbruk, saluföring, beredning, turism, besöksnäring, jordbruk, fritidsfiske, infrastruktur, ideella föreningar och offentlig sektor.

Ladda ner utvecklingsstrategin för Leader Vättern för programperioden 2014-2020. 

Informationsfolder

Ladda ner informationsfolder om Leader Vättern