Om Leader Vättern

Leader Vättern var ett leaderområde från 2016 till och med oktober 2023. Leader Vättern stöttade 26 projekt under programperioden till ett värde av totalt ca 19 miljoner kronor.

Leader Vättern jobbade utifrån visionen ”Vättern är den självklara destinationen för upplevelser kopplade till fisk och fiske och nyttjande av fisk- och kräftresursen sker ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart” och hade en utvecklingsstrategi för att styra utvecklingen som styrde vilka projekt som beviljades stöd.

Här hittar du mer information om Leader Vättern:

Utvärdering av Leader Vätterns verksamhet 2016 – 2023

Leader Vätterns strategi för framtida utvecklingen i och runt Vättern