Skrivelser

En av Vätternvårdsförbundets uppgift är att bevaka Vätterns intressen, och det gör vi bland annat genom att lämna synpunkter i tillståndsärenden. Här kan du läsa förbundets yttranden i olika ärenden. Obs! Här redovisas endast ”större” Vätternärenden, det vill säga denna sida är inget komplett arkiv. Kontakta kansliet för äldre skrivelser.

2023

Promemorian ”Tillfällig åtgärd för att underlätta för försvarsövningar under särskilda förhållanden”

Till: Klimat- och näringslivsdepartementet

2023-05-05

2022

Ansökan om tillstånd Simsholmen avloppsreningsverk

Till: Miljöprövningsdelegation Länsstyrelsen Östergötland

2022-06-13

Utvärdering Biosfärområde Östra Vätternbranterna

Till: Föreningen Östra Vätternbranterna

2022-05-30

Anmälan om ändring avseende utbyte av bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats

Till: Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö

2022-02-25

Tillstånd för muddring i Gränna hamn, Visingsö hamn och Visingsö gamla hamn, samt dispensansökan för dumpning i Vättern

Till: Mark- och Miljödomstolen, Växjö

2022-02-21