Styrelsen

Styrelsen ansvarar inför medlemmarna (vid förbundsstämman) för förbundets verksamhet. Styrelsen företräder medlemmarnas intressen i föreningens syfte. I huvudsak innefattar det att förvalta föreningens tillgångar, ansvara för budget, genomföra arbetsprogram och bistå medlemmar och allmänhet med faktaunderlag till en gemensam grund för miljötillstånd och miljöpåverkan i Vättern. Ledamöter och ersättare utses bland medlemmar i förbundet och väljs på ordinarie föreningsstämma.

Ordförande

Ordförande i förbundet är Ann Holmlid, länsråd i Östergötlands län. Vice-ordförande är Anders Hedeborg, Vadstena kommun.

Ledamöter

Styrelsens ledamöter och ersättare

Möten

Styrelsemöten hålls två gånger per år, under våren och hösten.

Mötesdatum för 2023:

  • 12 april (Hotell Bellevue, Hjo)
  • 12 oktober (Länsstyrelsen, Jönköping)

Protokoll