Medlemmar

Vätternvårdsförbundet har idag 49 medlemmar och fyra s.k. intressenter. Medlemmar är organisationer – kommuner, industrier, myndigheter och intresseföreningar – som nyttjar och/eller påverkar Vättern. Medlemmar betalar en medlemsavgift som består av en undersökningsavgift (85%) och administrativ avgift (15%). Medlemsavgifter totalt ligger på 1,4 miljoner kronor (2021) och finansierar miljöövervakning i Vättern, och dessutom information och förbundets drift.

Kommuner

Alla åtta strandkommuner är medlem i förbundet, och ytterligare kommuner som får sitt dricksvatten från Vättern.

 • Askersunds kommun
 • Motala kommun
 • Vadstena kommun
 • Ödeshögs kommun
 • Jönköpings kommun
 • Habo kommun
 • Hjo kommun
 • Karlsborgs kommun
 • Tibro kommun
 • Skaraborgsvatten (Skövde, Skara och Falköpings kommuner)

Myndigheter

Alla fyra länsstyrelser och regioner och dessutom andra myndigheter:

 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Länsstyrelsen i Östergötland
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • Region Örebro
 • Region Östergötland
 • Region Jönköpings län
 • Västra Götalands regionen
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Trafikverket

Lant- och skogsbruk

 • Sveaskog
 • Södra
 • Ulfhults Säteri
 • Stjernsunds Gård
 • Almnäs Bruk
 • LRF

Industrier

 • Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk
 • Ahlstrom-Munksjö Paper AB (Jönköping)
 • Husqvarna AB
 • Sibelco Nordic AB
 • Sterisol AB
 • Zinkgruvan Mining

Försvaret

 • P4
 • F7
 • FMV
 • Nammo (privat)
 • SAAB Underwater Systems

Fiske

 • Vätterns fritidsfiske- och fiskevårdsförbund
 • Yrkesfisket
 • Fiskevattenägarförbundet
 • Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Övriga

 • SRK Norra Vättern
 • SRK Södra Vättern
 • Jönköpings Energi
 • Östergötlands båtförbund
 • Östra Vätternbranterna
 • Motala ströms samfällighetsförening
 • SLU

Intressenter

Intressenter är inga medlemmar i förbundet men ”intressenter i vattenrådet för Vättern” och har närvarorätt (men inte rösträtt) på förbundsstämman. 2021 är fem organisationer intressenter, samt en privatperson.

 • Visingsörådet
 • Visingsö Fiskareförening
 • Naturskyddsföreningen Skaraborg
 • Naturskyddsföreningen Jönköping
 • Aktion Rädda Vättern