Vad vi gör

Förbundet arbetar för Vättern genom att:

  • Samordna och utvärdera undersökningar.
  • Samordna och hantera fiskefrågor via samförvaltning.
  • Påverka samhällsplanering för sjöns bästa.
  • Initiera konkreta åtgärder genom att driva projekt.
  • Sprida information om Vättern.

Därigenom avses följande mål uppnås:

  • Bevara sjön som näringsfattig klarvattenssjö.
  • Bevara yrkes- och fritidsfiske samt friluftsliv.
  • Säkerhetsställa vattentäktskvaliteten.

Förbundets huvudsakliga uppgift är att samordna miljöövervakning för Vättern, för att veta hur Vättern mår, följa upp olika mål och krav, upptäcka problem och följa upp genomförda åtgärder.

Baserade på data föreslås åtgärder om målen för Vättern bedöms inte vara uppfyllda. Dessa sammanställs i våra styrdokument: Vattenvårdsplanen, Förvaltningsplanen och Bevarandeplanen (Natura 2000).