Nyheter

Vad simmar i Vätterns tillflöden?

Undrar du vad som simmar i Vätterns tillflöden? Under slutet på mars månad placerade Länsstyrelsen i Örebro län ut en så kallad fiskräknare i Forsaån vilken mynnar i Vätterns nordöstra del.

Hjälp oss att utveckla Vätternvårdsförbundet!

Vad tycker du om förbundets verksamhet idag? Och hur kan vi förbättra och utveckla den? Vilka utmaningar ser du både för Vättern och för din organisation, och hur kan förbundet jobba för att bemöta dessa utmaningar? Vi vill veta vad du tycker!

Välkommen till förbundsstämman 8 maj!

Den 8 maj träffas vi på Karlsborgs Fästning (Fästningsteatern) för förbundsstämman. Efter stämman fortsätter dagen med information om Vätterns miljötillstånd, genomförda undersökningar och projekt, och

Leader Vättern har avslutats

Föreningen Leader Vättern har stöttat 26 projekt som förbättrat samverkan, jobbat med att sprida information om Vättern, utvecklat fisket och ökat kunskapen om Vätterns fiskbestånd.

Öringens och rödingens dag 29/10

Under mitten på oktober till mitten på november kan du se rödingen och öringens lek. Det här är ett av de stora naturskådespelen runt Vättern som dessutom vi människor kan få njuta av.

Höstutsättning av lax i Vättern

Under slutet på september månad genomfördes höstens utsättning av lax. Sportfiskarna som ansvarar för laxutsättningarna meddelar att det vid tillfället sattes ut totalt 14 000 laxsmolt av Gullspångsstam.