Hjälp oss att utveckla Vätternvårdsförbundet!

Vad tycker du om förbundets verksamhet idag? Och hur kan vi förbättra och utveckla den? Vilka utmaningar ser du både för Vättern och för din organisation, och hur kan förbundet jobba för att bemöta dessa utmaningar? Vi vill veta vad du tycker!

Svara på enkäten här: Enkät: Utveckling Vätternvårdsförbundet

Förväntat svarstid är 10-12 minuter.

Vi är intresserad av dina synpunkter som jobbar för, företräder eller är engagerad i en organisation som är medlem eller intressent i Vätternvårdsförbundet. Du svarar anonymt och utifrån din yrkesroll, utan att representera hela din organisation. Det kan alltså komma in fler synpunkter från samma organisation och du behöver inte stämma av, förankra eller vara utpekad för att företräda din organisation i dina svar.

Stort tack!