Sjösäkerhet

Vättern är en sjö som snabbt kan ändra karaktär efter väder och vind. Starka strömmar råder och sjön kan ändras från stiltje till att gå ”krabb”. Dessutom används delar av Vättern såsom riskområden för skjutfälten kring Karlsborgsområdet. Nedan finner du information och  länkar du bör ha koll på om ”säkerhet” på Vättern.

Ska du ut och fiska på Vättern?

Innan du ger dig ut på sjön är det mycket klokt att se till så att du har uppdaterade digitala kartor OCH inhandlat ett sjökort (121 Vättern) – ur både säkerhets och fiskesynpunkt! Med aktuella sjökort har du betydligt bättre möjligheter att lära dig sjön och hålla reda på var du är. Gällande koordinatsystem är WGS84.

Vi är många som ska samsas om utrymmet på, runt och i Vättern. För att undvika olyckor av olika slag är det bra om du lägger följande på minnet. Tala om hemma var du avser att förlägga fisketuren. Och blir du sen, lätt hänt när fisket är bra, ring hem och säg till! Sjöräddningens insatser (Tfn 112 alt VHF kanal 16) är kostsamma och får inte belastas med onödiga utryckningar.

På sjön gäller högerregeln när två motorbåtar möts, sjöbjörnarna säger att ”man ska akta sin styrbordssida”. När motorbåt möter segelbåt är alltid motorbåten väjningsskyldig. Enda undantaget är om segelbåten är upphinnande, då väjer segelbåten. Det sista kan vara bra att känna till för dig som i låg fart trollar fram över sjön. Passera inte nära och framförallt fiska inte nära båt som ligger för ankar med blå och vit flagga hissad. Flaggan innebär att det finns dykare i vattnet. Om sikten är dålig eller solen gått ned måste du tända båtens lanternor. Det kan vara fler än du som är ute i dimman och mörkret.

Vid trollingfiske där flera båtar fiskar i samma område är det bra om samtliga kortar in linan till planerboarden, något som ökar manöverförmågan. Visa tydligt ditt val av rutt och följ om möjligt samma färdriktning som övriga båtar längs djupkanter och runt grundtoppar. När det sedan är någon i flocken som får nöjet att drilla en fisk så håller givetvis övriga båtar undan.

Den som husbehovsfiskar i Vättern är enligt lag inte tvingad att märka ut sina redskap med annat är fiskekulor. Men som alltid när det handlar om en stor sjö där utmärkningen lätt ”försvinner” mellan vågorna uppmanar vi er fritidsfiskare att tydligt märka ut redskapen med vakare och flaggor (samma utmärkningssystem som yrkesfisket använder). Tydlig utmärkta redskap är mycket viktigt för sjösäkerheten på Vättern.

Runt Vättern är ett 20-tal yrkesfiskare verksamma. De bidrar till att hålla bygden runt sjön levande och förser marknaden med nyttiga fiskprodukter så håll utkik efter deras redskap. Gå inte nära eller över deras fiskeredskap om du är minsta osäker på utmärkningen.

Glöm inte flytvästen!

Vett och etikett

Vättern är inte en sjö att ta för given. Sjöns långsmala form, nedsänkt mellan höga stränder och få öar som dämpar vinden gör Vättern speciell. Vädret kan växla mycket snabbt från nästan stiltje till kuling. När vinden styrs ned mellan omgivningens höga klippstränder, får ”fri fart” och våghöjden ökar gäller det att se upp! För dig som besöker sjön för att fiska eller bara ta en tur med båten gäller det att vara observant på de signaler ett nära förestående väderomslag förmedlar. Åk därför inte ut på fisketuren i onödan även om det nappar bra. Fisken finns kvar till nästa tur.

Tänk på att respektera fågelskyddsområden och att motverka nedskräpning, ingen mår bra av en sjö full av skräp!

Sjöräddningssällskapet (SSRS)

I Vättern finns två sjöräddningsstationer som drivs av den frivilliga organisationen SSRS: Vadstena-Motala och Visingsö. Dessutom finns två miljöräddningssläp på både stationerna. Vätternvårdsförbundet är ständig medlem i SSRS.  Här finner du information om Sjöräddningssällskapet. Vid nödläge – Ring alltid 112!

Riskområden

I norra Vättern finns ett antal områden ute på sjön som utgör riskområden för skjutningar. I de flesta fall skjuts det mot blinderingar dvs skotten hamnar på marken/skydden men då det inte kan uteslutas samt då lagkrav för skjutfält kräver stor överskådlig yta att bevaka nyttjas Vättern såsom riskområde. I något fall används dock Vättern som uteslutande målområde t ex flygskjutmålet Hammaren samt vid skjutningar där inmätning av skjutbana etc. görs. Det är flera aktörer som involverade: Försvarsmakten, FMV Provplats Karlsborg samt Nammo Vanäsverken AB. Information om riskområdens ianspråktagande samt kontaktinformation finns på FMV’s hemsida.

Skjutfria perioder

Ett antal givna dagar beslutas vara s.k. ”skjutfria dagar”, se FMVs hemsida. Endast i undantagsfall kan aktivitet äga rum vilket i så fall annonseras på FMV hemsida.