Sik

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

  • Svenskt sportfiskerekord hittar du här!

I Vättern finns tre olika former av sik.

  • Storsik som är relativt sällsynt.
  • Älvsik som förekommer sparsamt.
  • Sandsik som är rikligt förekommande och leker över hela sjön.

Yrkesfisket efter sik är omfattande men har under senare år uppvisat minskande fångster. Siken blir könsmogen vid 4-5 års ålder och väger då ca 0,3 kg. Leken sker under senhösten på grunda sten och grusbottnar. I Vättern förekommer även sik som leker på stora djup. Födan består främst av glacialrelikta kräftdjur som Mysis, Pallasea och Pontoporeia.

En och annan storsik fångas som bonusfisk under trollingfiske efter andra arter. Tidigare rapporter om sikar på 5-6 kg vittnar om att det inte är omöjligt att nästa svenska sikrekord sätts i Vättern! Den största kända fångade vättersiken vägde 8,5 kg och var 19 år gammal! En utmaning för landets specimenhunters!

De vintrar isen behagar att bilda ett stabilt och säkert underlag på sjön, förekommer ett mycket populärt pimpelfiske efter sik. Detta fiske kan även med stor framgång bedrivas från båt. Större abborrblänken apterade med maggotförsedda krokar på en ca 10-15 cm lång tafs brukar ge utdelning. Komplettera gärna med en upphängarfluga eller limkrok en bit upp på linan. Även upphängaren kan betas med maggot.

Bra fiskedjup är ofta 10 – 20 meter. Bra fiskeplatser är bland annat Rosenlundsbankarna och grundområdena utanför Bankeryd och Hjo.

Vidare läsning

Fisksamhället i Vättern

Äta fisk ifrån Vättern?