Fiske från båt

Med tanke på Vätterns storlek och geografi är det effektivt att bedriva fiske från båt. Generellt är det svårt att ha bra fiske från land i Vättern även om det finns undantag t ex för fiske efter abborre och visst laxfiske under vinterhalvåret. Det krävs i de flesta fall båt för att komma ut på de djup där det populära fisket efter röding, öring och lax bedrivs.

Ett stort antal fiskare kommer till Vättern varje år för att trollingfiska efter röding, lax och öring men även gädda är en intressant art för tillresande fiskare. På senare år har antalet båtar som bedriver vertikalfiske efter röding ökat. Fiskemetoden används även längst upp i norra Vättern, i Alsen, för fiske efter gös. Det mesta husbehovsfiske med mängdfångande redskap, främst nät och kräftburar, kräver även de användning av båt. Vättern är stor och kan snabbt blåsa upp, se därför våra tips om sjövett på Vättern.

Fisketips för olika arter hittar du via följande länk!

Länk till information gällande platser för båtramper och gästhamnar hittar du här!