Kansliet

Kansliet sköter det löpande arbetet för förbundet – allt från att samordna projekt och miljöövervakning, informera och besvara frågor om Vättern och Vätternvårdsförbundet, till att förbereda och bereda underlag till möten. Kansliet är placerade hos Länsstyrelsen i Jönköping.

Vi som jobbar på kansliet

Sakkunnig vatten: Friederike Ermold
Sakkunnig fisk och fiske: Malin Setzer
Särskilt sakkunnig: Måns Lindell

Förbundssekreterare: Gustav Enander

Kassaförvaltare: Jan-Anders Johansson