Vätternliv

Vill du veta mer om Vättern?

Sedan 2021 finns en sida (Vätternliv.se) med syfte att tillgängliggöra mer överskådlig information om Vättern och dess ekosystem som inte kräver någon förkunskap. Sidan är indelad i tre olika huvuddelar: sjön, livet och hoten. Följ din nyfikenhet och lär känna livet i Vättern, förstå samband och utmaningar.

Sjön

Livet

Hoten

Uppgiftsbanken

Dessutom finns en uppgiftsbank, en samling med uppgifter för alla, både i skolan och hemma. Uppgifterna är i dagsläget anpassade till barn i årskurs 4 upp till gymnasiet i dagsläget och är kopplade till läroplanen. Uppgifter till yngre barn är under framtagande.