Lake

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

  • Svenskt sportfiskerekord hittar du här!

Det är gott om lake i sjön, men sportfisket efter arten är ganska blygsamt. Normal storlek på laken i Vättern är mellan 1 och 4 kg. De vintrar isen lägger sig förekommer ett riktat pimpelfiske efter lake, som då brukar ge goda fångster.

Förr fiskades mycket lake från s.k. ”lakabusar” – en liten torrdassliknande skapelse som försågs med medar för att lätt kunna transporteras ut på isen. De små portabla husen gav bra skydd mot väder och vind. Man hade ibland små kaminer i ”busarna” för att få det lite extra varmt och skönt. I dagsläget finns inte många av dessa kvar.

En annan gångbar metod är bottenmete med naturligt agn. Ett fiske som med fördel kan praktiseras från land gärna i anslutning till åmynningar.

Vidare läsning

Fisksamhället i Vättern