Leader Vättern har avslutats

Bild från Leader Vätterns avslutande stämma den 25 oktober. Foto: Inger Trodell Dahl.

Föreningen Leader Vättern har stöttat 26 projekt som förbättrat samverkan, jobbat med att sprida information om Vättern, utvecklat fisket och ökat kunskapen om Vätterns fiskbestånd. Leader Vätterns projekt har omsatt totalt drygt 19 miljoner kronor.

– Vi har åstadkommit mycket för Vätterns utveckling, men nu skickar vi stafettpinnen vidare till de andra Leaderområdena runt Vättern och till havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet, säger Michael Cornell, ordförande i Leader Vättern.

Granviks hamn är en plats som utmärker sig genom flera projektsatsningar. Karlsborgs kommun som äger hamnen har sökt och drivit två stora projekt som har förbättrat hamnen som knutpunkt för fiskare och andra turister. Bland annat har projekten byggt ett servicehus och förbättrat parkeringsmöjligheter, byggt en ny iläggningsbrygga mm.

– Herregud, det är jättetydliga effekter. Det är som dag och natt. Servicehuset har blivit en stor succé, folk älskar verkligen det där huset. Det har blivit ett otroligt lyft för hela hamnen och alla våra besökare, utbrister Mikael Darheden som driver verksamheten i hamnen. Många av våra vanliga besökare som kommer landvägen träffar fiskare vid servicehuset och får se vad de fångat. Barn som är i hamnen eller på restaurangen blir nyfikna när fiskare kommer in och rensar sin fisk, fortsätter Mikael.

En annan som har märkt av nyttorna som Leader Vätterns projekt har bidragit med är Gustav Enander, förbundssekreterare på Vätternvårdsförbundet:

– Vi har själva drivit samförvaltningen av fisket i Vättern vidare genom projektstöd från Leader Vättern. Det har ju också gjorts satsningar på att förbättra kunskapen om Vätterns fiskbestånd i olika projekt och de kommer att komma till nytta i förvaltningen.

Många projekt har varit gemensamma för hela sjön, men det har också varit en hel del lokala initiativ. Föreningen har byggt på att både privat, ideell och offentlig sektor ska vara involverade. Det har lett till lokala satsningar hos fiskare eller andra företag som har velat utveckla fisket och Vättern i sin verksamhet.

– En av framgångarna för oss har varit att vi har haft bra kontakter runt hela sjön. Jag tror att det gått tack vare en bra representation i vår styrelse och valberedning. Vi vill tacka alla som bidragit på olika sätt och till dem som drivit projekt under de här åren, sammanfattar Michael Cornell.

Anledningen till att Leader Vättern avslutas är att Sverige, som ett av få länder i Europa, valt att inte arbeta mer med Leader som verktyg inom EU-programmet havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Föreningen Leader Vättern avslutades vid den extrainsatta föreningsstämman 25 oktober.

Kontakt: Michael Cornell, ordförande Leader Vättern, 070-600 19 74

Mer läsning:

Leader Vätterns strategi för framtiden i och runt Vättern

Utvärdering av Leader Vätterns verksamhet 2016 – 2023

Genomförda projekt

Michael Cornell, ordförande Leader Vättern och Gustav Enander, förbundssekreterare Vätternvårdsförbundet skakar hand.

Michael Cornell, ordförande Leader Vättern och Gustav Enander, förbundssekreterare Vätternvårdsförbundet skakar hand i samband med att Leader Vätterns överskott donerades till Vätternvårdsförbundets arbete med fisk och fiske. Foto: Inger Trodell Dahl.

Henrik Olofsson, Askersunds kommun, berättar om vad han tror om utvecklingen av Vättern med omnejd framöver och de många intressen som måste samsas i Vättern och vid Vätterns strand. Foto: Inger Trodell Dahl.

Den avslutande årsstämman hölls den 25 oktober. Föreningens överskott donerades till Vätternvårdsförbundets arbete med fisk och fiske. Foto: Michael Cornell