Leader Vättern har avslutats

Bild från Leader Vätterns avslutande stämma den 25 oktober. Foto: Inger Trodell Dahl.

Föreningen Leader Vättern har stöttat 26 projekt som förbättrat samverkan, jobbat med att sprida information om Vättern, utvecklat fisket och ökat kunskapen om Vätterns fiskbestånd. Leader Vätterns projekt har omsatt totalt drygt 19 miljoner kronor. – Vi har åstadkommit mycket för Vätterns utveckling, men nu skickar vi stafettpinnen vidare till de andra Leaderområdena runt Vättern […]