Vad simmar i Vätterns tillflöden?

Undrar du vad som simmar i Vätterns tillflöden? Under slutet på mars månad placerade Länsstyrelsen i Örebro län ut en så kallad fiskräknare i Forsaån vilken mynnar i Vätterns nordöstra del.

Forsaån är ett av flera vattendrag där åtgärder vidtagits för att förbättra förutsättningarna för bland annat den sjölevande öringen som använder ån som reproduktionsområde.

En fiskräknare kan ha flera syften och genom denna teknik kan bland annat frågor besvaras om vilka arter som förekommer i vattendraget, hur många som simmar upp eller ner och när på året vissa arter eller livsstadier vandrar.

Att Vätterns tillflöden är viktiga även för andra fiskarter än öring råder det inget tvivel om. Följ länken nedan för att ta del av intressanta videoklipp där du även kan läsa mer om fiskräknaren i Forsaån. Håll även utkik efter Sveriges största gnagare!

Fiskräknare i Forsaån

Förhoppningen är att fler fiskräknare och kameror kan driftsättas i olika tillflöden till Vättern framöver.