Förbundsstämma 8 maj 2024

Välkommen till Vätternvårdsförbundets stämma den 8 maj.

Boka gärna in dagen redan nu.

Förutom själva stämman kommer dagen bjuda på information och föredrag om aktuella frågor, projekt och undersökningar i och runt Vättern.

Kallelse, program och alla handlingar kommer läggas upp på webben senast en månad innan mötet.

Vi ses i maj!