Hjälp oss få koll på öring med svampangrepp

Har du sett svampangripen öring i Vätterns tillflöden? Hjälp oss att följa utvecklingen genom att rapportera in det.
En öring med tydlig svampangrepp dvs vita fläckar på huden.

Öringleken pågår nu som bäst i Vätterns tillflöden. Leken är en påfrestning för öringen och varje år drabbas en del av svampangrepp, som syns som vita fläckar på fiskarna, vilket är helt naturligt. Dessa svampangrepp kan dock i vissa fall leda till att öringen dör, vilket framförallt visar sig på utlekt öring.

Viktigt att följa utvecklingen

De senaste årens svampangrepp har varit omfattande och det är angeläget att följa utvecklingen. Med anledning av detta ber vi därför dig som sett svampangripen öring i vattendragen eller i dess mynningsområden att kontakta länsstyrelsen. Kontaktperson finns angiven nedanför den här artikeln.

Uppgifterna är viktiga för att vi ska kunna få en bild av omfattningen av svampangreppen på Vätterns öring. Länsstyrelsen kommer under hösten dessutom att försöka samla in prover för analys av vilka arter av svamp som förekommer på öringen.

Kontakt

Karl-Magnus Johansson, fiskerikonsulent, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
e-post: karl-magnus.johansson@lansstyrelsen.se