Fredningsområden

Vättern omfattas av ett flertal fredningsområden. Syftet med dessa områden är främst att skydda de olika arterna under lektiden (sik, öring, röding och harr). I fiskeförbudsområdena  är syftet att minska fisketrycket för att i första hand skydda rödingen. På denna sida finner du information om områdenas utbredning samt under vilken tid de gäller. Observera att det finns tre fiskeförbudsområden i Vättern!

GPS-positioner (WGS 84) som anger gränslinjer för Vätterns fredningsområden och fiskeförbudsområden visas nedan. All information om fiskeförbudsområden och fredningsområden finns på svenska fiskeregler.

Fiskeförbudsområden

Inom de tre fiskeförbudsområdena Tängan, Norrgrundet och Fingals  är allt fiske med undantag av fiske efter kräftor med burar, förbjudet året runt.

Tängan

Fiskeförbudsområde beläget söder om St Röknen begränsas av räta linjer mellan följande punkter.

Pkt   Lat.N Long.E
1 O Karlsborg 58 31,90 14 40,00
2 V Storgrund, St Röknen 58 38,35 14 44,00
3 O Storgrund, St Röknen 58 38,35 14 50,00
4 S sydmärke, Mellön 58 31,90 14 46,75

Norrgrundet

Fiskeförbudsområde beläget norr om Visingsö begränsas av räta linjer mellan följande punkter.

Pkt   Lat.N Long.E
1 NV Visingsö 58 07,50 14 22,00
2 O Pettera udde 58 20,00 14 28,30
3 V Älvarums udde 58 20,00 14 32,00
4 NO Visingsö 58 07,50 14 32,00

Fingals

Förbudsområdet är beläget väster om Fingalshamn och begränsas i öster av gränsen mellan enskilt och allmänt vatten, i söder av latituden 57 52,00 N, i väster av räta linjer mellan punkterna i positionerna 57 52,00 N, 14 13,50 O och 57 58,50 N, 14 18,50 O samt i norr av latituden 57 58,50 N.

Höstfredningsområden

I Vättern finns 8 olika fredningsområden som träder i kraft under hösten. Inom  område 1-7 samt allt enskilt vatten söder om begränsningslinjen vid norra Vätterns skärgård gäller fiskeförbud från och med 15 september till och med 31 december. Handredskapsfiske får dock bedrivas inom fredningsområden och fredat enskilt vatten om metoden som sådan inte kräver användning av båt. Fiske får även bedrivas med mjärdar och burar. Trolling, dragrodd och utterfiske är inte tillåtet med undantag för 1 till 31 december. Om öring, röding eller sik fångas inom fredningsområde under fredningstiden skall de omedelbart och ovillkorligen återutsättas oavsett fångstmetod.

Inom fredningsområde 8 Motalaviken är nätfiske förbjudet mellan den 15 oktober och 15 december. Syftet med detta fredningsområde är att skydda siken under leken.

Vattendrag under hösten

I samtliga vattendrag som mynnar i Vättern är allt fiske efter lax och öring förbjudet från och med 15 september till och med 31 december.

Vattendrag under våren

I 13 vattendrag samt åarnas mynningsområden i Vättern inom en radio om 300 m från mittpunkten i mynningen gäller fiskeförbud mellan 15 april och 30 maj. Syftet är att skydda harren under leken.

De tre totalfredade områdena Fingals, Norrgrundet och Tängan. Bild från svenska fiskeregler.

Områden som är fredade från fiske under hösten. Bild från svenska fiskeregler.

Områden som är fredade under våren utanför mynningen på tillflöden till Vättern. Här visas Dunkehallaåns och Domneåns fredningsområden. Bild från svenska fiskeregler.

Områden som är fredade under våren utanför mynningen på tillflöden till Vättern. Här visas Hjoåns och Hjällöbäckens fredningsområden. Bild från svenska fiskeregler.

Områden som är fredade under våren utanför mynningen på tillflöden till Vättern. Här visas Hökesåns, Knipåns, Hornåns, Gagnåns och Svedånsåns fredningsområden. Bild från svenska fiskeregler.

Områden som är fredade under våren utanför mynningen på tillflöden till Vättern. Här visas Rödåns, Holmåns och Skämningsforsåns fredningsområden. Bild från svenska fiskeregler.

Områden som är fredade under våren utanför mynningen på tillflöden till Vättern. Här visas Röttleåns fredningsområde. Bild från svenska fiskeregler.

Fiskeregler i behändigt fickformat

Sportfiska rätt på Vättern (PDF) är ett regelblad som innehåller en kortversion innefattande de viktigaste reglerna för kräft- och sportfiske som en PDF-fil klar för utskrift. Denna bör du alltid ha med dig i båten vid fiske! Regelbladet kan du även finna i anslutning till informationsskyltar vid sjön.