Öppen strand

Begreppet öppen strand är av gammalt ursprung och unikt för Vättern. Regeln innebär att Du får bedriva trollingfiske, dragrodd och utterfiske på enskilt vatten utanför öppen strand. Observera att rätten inskränks av reglerna för fredningsområden/tider i vissa områden, se egen rubrik.

Områden som inte har öppen strand är Norra Vätterns skärgård samt trängre vikar och sund. Öppen strand saknas också i Harge- och Forsavikarna samt öster om en begränsningslinje från Dynuddens västspets till sydspetsen av Tegelvikens västra Udde i Motalaviken samt på enskilt vatten i Gopöfjärden öster om Gopön och Sjöholmen.

På enskilt vatten i områden utan öppen strand bestämmer fiskerättsägarna hur trollingfiske, dragrodd och utterfiske får bedrivas. Till vissa områden i norra skärgården säljs trollingfiskekort med särskilda bestämmelser.