Så sköts fisket

Olika aktörer Den huvudsakliga förvaltningen av fisket i Vättern sköts av staten via Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) och Länsstyrelserna. Statens utpekade ansvar beror på att större delen av Vättern är allmänt vatten där fisket ägs av just staten. HaV har det nationella ansvaret för de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren), […]