Stöd för fiske

Leader Vättern avslutas 2023 Föreningen Leader Vättern kommer att avslutas under 2023 och det finns inte längre möjlighet att söka stöd från Leader Vättern. Runt Vättern finns fem stycken Leaderområden som kommer att kunna bevilja stöd under nästa programperiod och det finns även möjlighet att söka stöd till fiskeprojekt genom Europeiska Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. […]